Woordenboek

Wanneer je voor jezelf begint kom je in een nieuwe wereld terecht. Een wereld die haar eigen gebruiken, rituelen en jargon heeft. De Entreprenerd fungeert als reisgids voor deze wereld! Dit woordenboek is er om de meest voorkomende termen te verklaren.

 
 
 

Rechtsvorm

Het type bedrijf dat je hebt/wilt. Populaire Nederlandse rechtsvormen zijn de eenmanszaak, de VOF en de BV. Maar je kunt ook buitenlandse vormen zoals de Engelse Limited (Ltd) en het Duitse GmbH kiezen.

Welke rechtsvorm het beste bij jou past hangt er van af wat je met je bedrijf wilt doen, wie de eigenaren zijn en hoe jij denkt dat de toekomst eruit gaat zien.

Bekijk ook de Entreprenerd video over Rechtsvormen.

Rechtspersoon

Een door de wet erkend zelfstandige en handelingsbekwame entiteit. Mensen zijn rechtspersonen en sommige bedrijven ook. Hierdoor kan het bedrijf dus personeel aannemen, winst maken en/of failliet gaan. Omdat een bedrijf een rechtspersoon kan zijn, haalt het veel onzekerheden en risico’s weg bij de menselijke oprichters en eigenaren.

Een VOF en een eenmanszaak zijn geen rechtspersonen, maar een BV is dat wel.

Jaarrekening

Een jaarlijks verslag van de financiële situatie van je bedrijf. Afhankelijk van de rechtsvorm die je hebt, staan er meer of minder onderdelen in. Ook bepaalt je rechtsvorm of je je jaarrekening openbaar moet maken of niet.

Het is gebruikelijk om je fiscale jaar van 1 januari t/m 31 december te laten lopen, maar dat hoeft niet per se. Zo loopt bijvoorbeeld het fiscale jaar voor Engelse bedrijven van 1 april t/m 31 maart.

Balans

Onderdeel van je jaarrekening. Het is een momentopname van de fiscale situatie van je bedrijf. Hoeveel cash heb je op dat moment op de rekening? Hoeveel schulden heb je? Hoeveel zijn je spullen (van computers tot gebouwen) waard? Etc…

Cash flow statement

Engels voor kasstroomoverzicht. Ook dit is een onderdeel van je jaarrekening.

Hier gaat het echt om het daadwerkelijke geld, dus de cash dat je op de bank hebt en kunt uitgeven. Hoeveel is er binnengekomen en hoeveel is er uitgegeven? Een goed kasstroomoverzicht laat zien waar je je geld aan uitgeeft. Daarom is het een ook populaire manier om een voorspelling voor de toekomst mee te doen. Je kunt dan binnen een redelijke marge voorspellen hoeveel geld je volgend jaar gaat verdienen.

Profit and Loss statement / P&L statement

Engels voor winst- en verliesrekening. Het is een onderdeel van je jaarrekening.
Eigenlijk is het een vereenvoudigde rekensom van wat je bedrijf het afgelopen jaar gedaan heeft. Je begint met de hoeveelheid geld dat je omgezet hebt in dat jaar. Daar trek je dan alle uitgaven vanaf. Eventuele andere inkomsten (subsidie, rentes, prijzengeld, etc) tel je er weer bij op. Uiteindelijk komt er onderaan de streep een getal, dit is de winst die je met je bedrijf gemaakt hebt.

Is ook bekend onder de namen: resultatenrekening en exploitatierekening. En in het Engels onder: revenue statement, earnings statement en operating statement. 

 

MVP

Afkorting van Minimum Viable Product. Een mvp is een eerste versie van je product of dienst, vaak nog zonder allemaal toeters en bellen. Het is een soort ‘basis-versie’ waarmee je naar je klanten gaat, om te testen of zij überhaupt wel op jouw product/dienst zitten te wachten.

Met de feedback van deze klanten kun je dan je product/dienst verder ontwikkelen. Hiermee voorkom je dat je heel veel tijd en geld investeert in een product/dienst om er uiteindelijk achter te komen dat niemand het wil hebben.

Businessplan

Engels voor bedrijfsplan. Vaak is dit een groot Word-document waarin je –al dan niet met kekke grafiekjes en tabellen- laat zien hoe jouw bedrijfsvoering gaat. Wie de klanten zijn, hoe je de komende jaren gaat groeien, hoe je productie gaat, hoeveel geld je gaat verdienen. Etc…

Investeerders en banken willen altijd graag een uitgebreid businessplan zien. Tegelijkertijd vinden de meeste startende ondernemers het zonde van hun tijd en energie.

Verdienmodel

Wordt vaak op eenzelfde manier gebruikt als het woord ‘Businessplan’, maar het is eigenlijk een onderdeel van je businessplan. Het verdienmodel laat zien op welke manier jij geld verdient met je producten. Fysieke producten maken en deze in een winkel verkopen is een relatief eenvoudig verdienmodel dat iedereen kent. Maar als je online video’s maakt die iedereen gratis op YouTube kan zien, dan heb je een ingewikkelder verdienmodel. Want hoe kom je dan aan je inkomsten?

Hockey Stick Curve

Veel voorkomende valkuil van een omzetprognose bij start-ups. Het eerste jaar maak je een verlies, ergens in het tweede of derde jaar ga je meer geld verdienen en speel je op een gegeven moment quitte, om vanaf dat moment alleen nog maar oneindig veel winsten te gaan maken.

Investeerders en banken zijn zwaar allergisch voor hockey stick curves, omdat zij weten dat het geen realistisch toekomstvisie is. Vermijd ze dus als de pest in je businessplan!

Hocky Curve.jpg

ROI

Afkorting van Return On Investment. Oftewel het moment dat je de investering die je in je bedrijf hebt gedaan (kunnen ook je eigen onbetaalde uren zijn) weer hebt terugverdiend. In de financiële sector en het grotere bedrijfsleven worden uiteenlopende en complexe berekeningen gedaan om de ROI uit te rekenen. Maar voor de meeste kleinere bedrijven is het voldoende om je investeringen bij elkaar op te tellen en te delen door de tijd die het kost om het terug te verdienen.

Bekijk ook de Entreprenerd video over tarieven

BHAG

Afkorting van Big Hairy Audacious Goal (Groot Harig Onverschrokken Doel). Op dit moment een hippe term onder bedrijfsstrategen. De BHAG is een groot, bijna onmogelijk doel dat je met je bedrijf wilt gaan halen. Alles wat er in je bedrijf gebeurt, van grote strategische keuzes tot de manier waarop je de telefoon opneemt, moet vervolgens in dienst van je BHAG staan.

Een paar bekende voorbeelden:

  • Google: Organize all of the world's information and make it universally accessible and useful.

  • SpaceX: Enable human exploration and settlement of Mars.

  • Amazon: To be Earth's most customer-centric company.